Minister Ollongren en de wooncoöperatie

Op het congres De wooncoöperatie, die komt er wél! op 28 mei kondigde BZK-minister Ollongren een aantal regelingen aan die de verdere ontwikkeling van wooncoöperaties moeten stimuleren. Zij gaat het experiment met de verkoopregels verlengen en onderzoeken hoe zij initiatieven financieel kan ondersteunen. Ook staat zij achter het idee van een landelijk expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties, ‘anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’.

In het regeerakkoord maakte deze regering al duidelijk zich te willen inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. Tijdens het tweede landelijke congres dat Platform31 organiseerde samen met de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht), maakte de minister bekend hoe zij dat wil gaan doen.

 

28-05-2018


Cooplink's 3e netwerkbijeenkomst

Op zaterdag 16 juni houdt CoopLink haar 3e netwerkbijeenkomst. De focus van het programma ligt op de toekomst van Cooplink in de komende jaren.

De wooncoöperatie kan een stevige ontwikkeling tegemoet zien in de komende tijd, ondersteund door het Rijk. Er zijn tal van signalen dat een belangrijke rol wordt toegedicht aan Cooplink als netwerk van wooncoöperaties, als representant en belangenbehartiger van de initiatieven. Hoe gaan we dat vormgeven?

Tot nu toe was Cooplink ‘slechts’ een platform maar is nu de tijd rijp om een echte vereniging te worden? Met de ondersteuning van het Ministerie van BZK kunnen we grote slagen maken. Hoe pakken we dat aan en hoe stemmen we onze ideeën af met de institutionele partijen die zich met de wooncoöperatie bezighouden? Het congres van Platform 31 op 28 mei a.s. zal een beeld geven van wat we als Cooplink mogen verwachten voor de komende tijd. Vandaar dat we op 16 juni op dit thema verder beleid willen maken, gezamenlijk met de initiatieven die bij Cooplink zijn aangesloten.

Alle reden dus voor een 3e Cooplink-netwerkbijeenkomst. Zet daarom zaterdagmiddag 16 juni 2018 alvast in je agenda! We maken de exacte plaats en het programma natuurlijk nog nader bekend.

16-06-2018


LVCW ledevergadering

Adres: Lauwerecht 55, Utrecht

Aanvang: 14 uur

Deze keer alleen een ledenvergadering

 

23-06-2018