Vereningsblad Gewoon Anders

is het verenigingsorgaan van de LVCW. Gewoon Anders komt vier keer per jaar uit en is zowel intern gericht - geschreven voor en door de leden - als het gezicht naar buiten. Het blad ligt in diverse bibliotheken en komt bij meerdere instanties.

In Gewoon Anders staan onderwerpen die voor leden van belang kunnen zijn. Zoals: verslagen van thema's op ledenbijeenkomsten, beschrijvingen van woongemeenschappen, artikelen over ecologisch bouwen, andere manieren om met geld om te gaan, andere manieren van besluitvorming - zoals sociocratie, gemeenschappelijk gebruik van auto's, gemeenschappelijk wonen in het buitenland, enz.

Lid-woongemeenschappen krijgen één of meer exemplaren, donateurs krijgen één exemplaar (zie Lidmaatschap)
Stuur voor een proefnummer een eMail met je naam en adres en met als onderwerp: 'proefnummer GA'

foto