De structuur

De structuur van de LVCW is volledig die van een vereniging: er zijn leden (woongemeenschappen en individuele leden) en er is een door de leden gekozen bestuur. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.

De door de vereniging of het bestuur opgerichte werkgroepen zijn verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat de werkgroep heeft opgericht.

foto