De Wooncoöperatie in het Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat in paragraaf 2.3 Wonen onder 'Koopwoningmarkt':

Een wooncoöperatie is een organisatievorm waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen. De wooncoöperatie vormt een alternatief voor twee 'traditionele' oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. In woningcoöperaties zijn mensen directer betrokken bij het beheer van hun woning en de leefomgeving. Onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot.

10-10-2017


LVCW ledenbijeenkomst

LVCW ledenbijeenkomst op zaterdag 11 november bij CW De Heerd in Groningen

Thema: Opgroeien in een woongemeenschap (zie ook Opgroeien in een woongemeenschap)

11-11-2017


GemeenschappelijkWonenDag 2018

Op zaterdag 19 mei 2018 is voor de tiende keer de jaarlijkse de GemeenschappelijkWonenDag.

In Nederland en in andere Europese landen

Meer informatie volgt begin 2018.

19-05-2018